BIT Congress Inc.
Conference Fields

BIT’s 3<SUP>rd</SUP> World Congress CloudCon

BIT’s 3rd World Congress CloudCon
(CloudCon-2019)

Date: May 10-12, 2019   Location:
   

Introduction:

BIT’s 3<SUP>rd</SUP> World Congress of  Big Data

BIT’s 3rd World Congress of Big Data
(BD-2019)

Date: May 10-12, 2019   Location:
   

Introduction:

BIT’s 6<SUP>th</SUP> World Congress of InfoTech

BIT’s 6th World Congress of InfoTech
(InfoTech-2019)

Date: May 10-12, 2019   Location: Nanjing, China
Contact: Ms. Emma Wang    E-mail: emma@bitcongress.com

Introduction:

BIT's 3<SUP>rd</SUP> World Congress of U-World

BIT's 3rd World Congress of U-World
(U-World-2019)

Date: May 10-12, 2019   Location:
   

Introduction:

BIT's 1<SUP>st</SUP> Global Congress of AI - Summer Meeting

BIT's 1st Global Congress of AI - Summer Meeting
(GCAI-2019-Summer Meeting)

Date: June 14-16, 2019   Location:
   

Introduction:

BIT's 2<SUP>nd</SUP> Global Congress of AI - Winter Meeting

BIT's 2nd Global Congress of AI - Winter Meeting
(GCAI-2019-Winter Meeting)

Date: December 13-15, 2019   Location:
   

Introduction:

Add: East Wing, F11, Block 1, Dalian Ascendas IT Park, No.1 Hui Xian Yuan, Dalian Hi-tech Industrial Zone, LN 116025, China
Tel: 0086-411-84799609    Fax: 0086-411-84799629
Email: info@bitcongress.com
Copyright © 2009-2018. BIT Congress Inc., BIT Group Global Ltd.  All Rights Reserved   辽ICP备08007502号-11